Nytt

Löpsedeln är en samling rubriker från tidningar i Sverige!

Alla Nyheter

UFO’s i Världens Mysterier med Christine Djerf

maj 5, 20249 min

I den här serien kommer jag berätta om händelserna i artikeln under och mycket mer från det okända! Christine Djerf Foo Fighter’s WW2 Foo Fighters:…

Polisen arbetar intensivt för att upptäcka och förebygga påverkansförsök

apr 30, 20243 min

Flera av de ärenden som media lyft fram under senare tid är ett resultat av ökad kunskap och vaksamhet. Att försöka få in en person…

Utredningen av Stena Scandica visar på stort behov av tidig samverkan mellan aktörer

apr 26, 20245 min

Stena Scandica på kvällen 29 augusti 2022. Foto: Olle Waktel Stena Scandica på kvällen 29 augusti 2022. Foto: Olle Waktel Stäng bild Vid lunchtid den…

MSB:s åtgärder 2024 inom olycksförebyggande och räddningstjänst

apr 24, 20241 min

Åtgärderna görs främst utifrån lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, men även andra regleringar inom verksamhetsområdet skydd…

MSB utbildade Montenegros försvarsmakt inom risk och säkerhet

apr 23, 20243 min

Syftet med stöttningen av OSSE:s fältmission är att minska säkerhetsrisker relaterade till oplanerade explosioner på ammunitionsplatser samt att förhindra spridningen av lätta vapen och ammunition.…

Green flood alert in China

apr 23, 20241 min

Southern China, April 2024Heavy rainfall from 18 April 2024 caused flooding in areas of Guangdong Province, China. Rescue workers were dispatched to various affected the…

Green earthquake alert (Magnitude 5.5M, Depth:16.838km) in Taiwan 22/04/2024 20:49 UTC, 720 thousand in 100km.

apr 22, 20241 min

2024-04-24T03:25+0200.Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missou…

Green earthquake alert (Magnitude 6M, Depth:10km) in Taiwan 22/04/2024 18:32 UTC, 20 thousand (in MMI>=VII).

apr 22, 20241 min

2024-04-24T03:25+0200.Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missou…

Green earthquake alert (Magnitude 6.1M, Depth:10.727km) in Taiwan 22/04/2024 18:26 UTC, 8 thousand (in MMI>=VII).

apr 22, 20241 min

2024-04-24T03:25+0200.Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missou…

Johan Pehrson leder samtal om brottslighet i välfärden

apr 22, 20241 min

Den 23 april leder arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson ett rundabordssamtal med personer från myndigheter och näringsliv om välfärdsbrottslighet och felaktiga utbetalningar. Syftet med mötet…

Green earthquake alert (Magnitude 5.8M, Depth:11.793km) in Taiwan 22/04/2024 14:11 UTC, 1.7 million in 100km.

apr 22, 20241 min

2024-04-24T03:25+0200.Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missou…

Flera skatteförslag som remitterats inför höstbudgeten

apr 22, 20248 min

Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter. Därför…

Green earthquake alert (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in Micronesia 22/04/2024 12:22 UTC, No people affected in 100km.

apr 22, 20241 min

2024-04-24T03:25+0200.Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missou…

Statsministern deltog på extrainsatt EU-toppmöte

apr 22, 20242 min

I slutsatserna konstaterar Europeiska rådet att det behövs en ny giv för Europas konkurrenskraft i syfte att skapa robusta ekonomier som kan möta utmaningar såsom…

Green earthquake alert (Magnitude 5.6M, Depth:10km) in Taiwan 22/04/2024 10:50 UTC, 720 thousand in 100km.

apr 22, 20241 min

2024-04-24T03:25+0200.Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missou…

Statsminister Ulf Kristersson tar emot Finlands president Alexander Stubb

apr 22, 20242 min

Tisdag den 23 april tar statsminister Ulf Kristersson emot Finlands president Alexander Stubb för överläggningar i Rosenbad. I anslutning till mötet anordnas ett fototillfälle och…

”Vår ängslighet har stått kvinnorna dyrt”

apr 22, 20246 min

Samhället har under lång tid varit för ängsligt för att ingripa kraftfullt mot förövare. Våldsutsatta kvinnor har fått betala priset för detta med sin frihet…

Elever med mer omfattande behov av särskilt stöd ska få mer likvärdigt stöd

apr 22, 20242 min

Systemet med tilläggsbelopp ska bli mer likvärdigt, rättvist och rättssäkert över hela landet, så att barn och elever kan få det stöd de behöver. Dagens…

Tobias Billström och Pål Jonson deltar i EU:s utrikesministermöte

apr 22, 20242 min

Måndagen den 22 april deltar utrikesminister Tobias Billström och försvarsminister Pål Jonson i EU:s utrikesministermöte i Luxemburg. På dagordningen står Rysslands aggression mot Ukraina, situationen…

Peter Kullgren besöker Nykvarn, Åkers styckebruk och Enköping

apr 22, 20241 min

Måndag 22 april gör landsbygdsminister Peter Kullgren flera studiebesök inom landsbygdsområdet. Under dagen kommer landsbygdsministern besöka Mälarturf i Nykvarn som är en av Sveriges största…

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall besöker Polisen Södermalm

apr 22, 20241 min

Idag, måndag 22 april, besöker socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Polisen Södermalm. På agendan står samtal med medarbetare från polis och socialtjänst om deras gemensamma arbete…

Justitieminister Gunnar Strömmer reser till USA

apr 21, 20242 min

Den 22–26 april besöker justitieminister Gunnar Strömmer New York och Washington D.C. Besöket är ett tillfälle för Sverige och USA att stärka det transatlantiska samarbetet…

Stärkt skydd för domstolarnas och domarnas oberoende

apr 19, 20242 min

En särskild utredare får i uppdrag att göra en översyn av vissa frågor i syfte att stärka domstolarnas och domarnas oberoende. Utredningen ska bland annat…

Skärmar och sociala medier i fokus när nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik möttes i Stockholm

apr 19, 20242 min

– Skärmtiden stjäl fokus från annat som är avgörande för barns utveckling och hälsa, som att röra på sig, att läsa, sova och att umgås…

Arbetslivskriminalitet i fokus för regeringens arbetsmiljöforum

apr 19, 20241 min

– Den kriminella ekonomin har infiltrerat flera delar av samhället, så som det finansiella systemet, företag och inte minst arbetsmarknaden. Regeringen bedriver ett aktivt arbete…

“Nu bekämpar vi den hänsynslösa arbetslivskriminaliteten”

apr 19, 20243 min

Den organiserade brottsligheten har växt sig stark på den svenska arbetsmarknaden. Allt fler exempel upptäcks på hur hänsynslösa kriminella utnyttjar arbetskraft i Sverige. Därför satsar…

Förändringsuppehåll i Rakelnätet sommaren 2024

apr 19, 20242 min

Förändringsuppehållet innebär att kundanslutning, KC-abonnemang och några av tilläggstjänsterna i Rakel inte kan beställas eller ändras. Vi utför inte heller några planerade förbättringsarbeten i nätet…

SKR Medborgardialog 2024:7

apr 19, 20246 min

VårvinterI detta brev lyfter vi fram några exempel på dialogarbete i klimatfrågor, I Göteborg har medborgarrådet för klimatet, som vi nämnde i ett tidigare brev,…

Arbetslivskriminalitet i fokus när rådet mot organiserad brottslighet samlas

apr 19, 20242 min

I dag, fredag den 19 april, samlas rådet mot organiserad brottslighet för nionde gången. Fokus för mötet är hur arbetslivskriminaliteten kan bekämpas. Vid dagens möte…

Kulturminister Parisa Liljestrand delar ut pris på ELLE-galan

apr 19, 20241 min

I dag den 19 april deltar kulturminister Parisa Liljestrand på ELLE-galan för att hålla tal och dela ut Årets hederspris. – Sverige har under flera…

Samverkan mellan militär verksamhet och civil sjukvård ska vidareutvecklas

apr 19, 20242 min

Regeringen ger Socialstyrelsen och Försvarsmakten i uppdrag att vidareutveckla samverkan mellan militär verksamhet och civil sjukvård. – Sveriges medlemskap i Nato ställer krav på vår…

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att stödja socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens arbete med krisberedskap och civilt försvar

apr 19, 20242 min

Regeringen anser att det civila försvaret inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården behöver stärkas. Därför ges Socialstyrelsen i uppdrag att stödja socialtjänstens och…

Anna Tenje reser till Köpenhamn

apr 19, 20241 min

Måndag den 22 april reser äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje till Köpenhamn för möten och verksamhetsbesök. Det kommer också att äga rum ett bilateralt möte…

Finansmarknadsministern deltog på toppmöte om gränsöverskridande brottslighet och penningtvätt

apr 19, 20242 min

Finansmarknadsminister Niklas Wykman representerade Sverige när ministrar från ett 30-tal länder i går träffades i Washington D.C. för att diskutera åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering.…

Landsbygdsministern diskuterade förutsättningarna för livsmedelsproduktionens utveckling med koppling till Livsmedelsstrategin 2.0

apr 19, 20243 min

Peter Kullgren inledde dagen med att prata om arbetet med Livsmedelsstrategin 2.0 och relaterade initiativ från regeringen. – Det är av stor vikt att arbetet…

Sverige förstärker insats i Röda havet med en traumaenhet

apr 18, 20242 min

Den 18 april beslutade regeringen att ge Försvarsmakten i uppdrag att lämna ett styrkebidrag om upp till 25 personer till Europeiska unionens militära sjöfartsskyddsinsats, Eunavfor…

Förslag om mer enhetligt regelverk för föräldraförsäkringen

apr 18, 20242 min

Reglerna för uttag av föräldrapenning under arbetsfria dagar skiljer sig åt mellan föräldrapenningens olika ersättningsnivåer. Socialdepartementet remitterar nu förslag om att samtliga nivåer ska omfattas…

Försvarsministern och minister för civilt försvar mötte ideella organisationer som stöttar Ukraina

apr 18, 20242 min

De många ideella organisationerna i Sverige som stöttar Ukraina gör ett stort arbete med att till exempel transportera donerad materiel såsom bilar, verktyg, sjukvårdsutrustning, medicin…

Förberedande och kapacitetsstärkande insatser inför att fritidskortet lanseras

apr 18, 20243 min

Regeringen har beslutat om insatser till en bredd av aktörer inför att fritidskortet för barn och unga ska införas nästa år. Regeringen avsätter medel till…

Kommuner och regioner ska få möjlighet att komplettera utbudet av flyglinjer

apr 18, 20242 min

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Trafikverket för att ge kommunala och regionala myndigheter möjlighet att komplettera det statliga utbudet av flyglinjer med allmän…

Restauranger ska informera konsumenter om köttets ursprungsland

apr 18, 20242 min

Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll ska informera konsumenter om ursprungsland för kött. – Många konsumenter vill…

Skolverket ska ta fram nya sfi-kurser och yrkeskurser på grundläggande nivå

apr 18, 20243 min

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram förslag till kurser i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) samt yrkeskurser på grundläggande nivå. Syftet…

Ny FN-ambassadör

apr 18, 20241 min

Regeringen har utsett Nicola Clase till chef för FN-representationen i New York. Nicola Clase är i dag ambassadör i Helsingfors. Hon har tidigare varit ambassadör…

Ny ambassadör i Spanien

apr 18, 20241 min

Regeringen har utsett Per-Arne Hjelmborn till ambassadör i Madrid. Per-Arne Hjelmborn är i dag utrikesråd för handelsfrågor och chef för avdelningen för handel och främjande…

Karolinska institutet ska återlämna kvarlevor till Finland

apr 18, 20241 min

Regeringen har beslutat att Karolinska institutet får överlämna 82 kvarlevor av finskt ursprung till Finlands Utbildnings- och kulturdepartementet. I Karolinska institutets anatomiska samlingar finns 82…

Green flood alert in Dominican Republic

apr 18, 20241 min

Dominican Republic, April 2024Heavy rain caused flooding in Samaná Province of the Dominican Republic on 15 April 2024. Further heavy rain was forecast and warnings…

Erik Slottner reser till Dublin för ministermöte om EU:s digitaliseringspolitik

apr 18, 20242 min

Fredagen den 19 april träffas ministrarna i det informella samarbetet D9+ för ett möte i Dublin. Ministrarna kommer bland annat diskutera genomförandet av ny EU-lagstiftning…

Utredare ska se över hur lärosätenas utbildningsutbud kan utvecklas för att möta en föränderlig arbetsmarknad

apr 18, 20242 min

Det nya omställningsstudiestödet är populärt men behöver utvecklas. En utredare får därför i uppdrag att lämna förslag på en modell för hur universitet och högskolors…

Sakråd inför rapportering om Sverige och Pekingplattformen

apr 18, 20242 min

Pekingplattformen är ett tilläggsdokument till FN:s Kvinnokonvention och antogs under FN:s kvinnokonferens i Peking 1995. Plattformen har 12 kritiska områden som rör kvinnors livssituation. FN:s…

Andreas Carlson deltar på Järnvägsforum Norr i Sundsvall

apr 18, 20241 min

Den 18 april deltar infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson på Järnvägsforum Norr i Sundsvall. Järnvägsforum Norr äger rum den 18–19 april och samlar beslutsfattare, företagsledare…

Kulturminister Parisa Liljestrand besöker Konstbiennalen i Venedig och deltar vid invigningen av Nordiska paviljongen

apr 18, 20242 min

I dag den 18 april reser kulturminister Parisa Liljestrand till Italien och Konstbiennalen i Venedig för att tala vid invigningen av Nordiska paviljongen. I år…

Besittningsmynt – Svensk Historia

apr 17, 20245 min

Utforskning av Sveriges historia genom besittningsmynt Sveriges historia är en väv av erövringar, handel och kulturell utbyte. En av de tidigaste konkreta artefakterna från denna…

Program för statsbesöket från Finland

apr 17, 20245 min

Republiken Finlands president Alexander Stubb avlägger statsbesök i Sverige på inbjudan av HM Konungen. Presidenten åtföljs av sin hustru, Suzanne Innes-Stubb, ministrar ur den finska…

Nordiska ministrar: Sociala medier-jättarna måste ta sitt ansvar

apr 17, 20244 min

I dagens digitala era är vi alla mer eller mindre konstant uppkopplade till skärmar av olika slag. Vårt digitala samhälle ställer krav på en digital…

En helt ny utbildningsform för vuxna startar i hela landet

apr 17, 20242 min

För att stärka kompetensförsörjningen och möta företagens kompetensbehov har regeringen tagit initiativ till en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial…

Utredning föreslår att tillståndskravet för kamerabevakning tas bort

apr 17, 20243 min

2023 års kamerabevakningsutredning har överlämnat sitt betänkande Kamerabevakning i offentlig verksamhet – lättnader och utökade möjligheter till justitieminister Gunnar Strömmer. Utredningen föreslår bland annat att…

Johan Pehrson och Paulina Brandberg gör verksamhetsbesök med fokus på arbetsmiljö

apr 17, 20242 min

(Ny version) Torsdagen den 18 april besöker arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg Afa Försäkring och Prevent för att…

En ny patentlag

apr 17, 20242 min

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till en ny patentlag som ska ersätta den nuvarande patentlagen från 1967. Förslagen innebär att patenträtten ytterligare…

Johan Forssell inledningstalar vid seminarium om Ukraina

apr 17, 20242 min

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell inledningstalar om vikten av ett fortsatt starkt stöd till Ukraina vid Svenska Röda Korsets seminarium ”Genom ukrainska ögon” på Fotografiska…

Mer ändamålsenliga regler om rättsliga biträden och stärkta rättigheter för enskilda

apr 17, 20244 min

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska se över reglerna om rättsliga biträden. Syftet är att, med utgångspunkt i rätten till en rättvis…

Finansmarknadsministern deltar i internationellt möte om klimatåtgärder

apr 17, 20242 min

I dag deltar finansmarknadsminister Niklas Wykman i ett möte i finansministerkoalitionen för klimatåtgärder. Vid mötet ska ministrarna diskutera arbetet med nationella klimatplaner. Finansministerkoalitionen för klimatåtgärder…

Skärmtid och antibiotikaresistens i fokus under nordiskt ministermöte i Stockholm

apr 17, 20242 min

Frågan om digitala mediers påverkan på barns och ungas hälsa står på agendan när nordiska ministrar inom hälso- och socialpolitik möts i Stockholm den 17…

Dags att kraftsamla kring EU:s industripolitik för stärkt långsiktig konkurrenskraft

apr 16, 20244 min

– Vi ska inte stå kvar på perrongen när ekonomin vänder, nu krävs det tempo! Sverige måste bedriva en aktiv EU-politik som stärker konkurrenskraften och…

Finansminister Elisabeth Svantesson leder svensk delegation till IMF och Världsbankens vårmöten i Washington

apr 16, 20242 min

Onsdagen den 17 april reser finansminister Elisabeth Svantesson till Washington för att delta i IMF och Världsbankens vårmöten den 17–20 april i Washington D.C. Vårmötena…

”Inga elever kan läsa böcker i luftslott”

apr 16, 20244 min

Inom kort kommer riksdagen att ta beslut om förslaget att alla skolor ska ha bemannade skolbibliotek. För att dessa goda politiska ambitioner ska bli verklighet,…

Regeringen signerar rymdavtalet Artemis

apr 16, 20242 min

I dag undertecknade utbildningsminister Mats Persson Artemisavtalet som innehåller ett antal principer för utforskning av och uppförande i rymden. Det ger även Sverige möjligheter att…

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet om utsatthet för antisemitism

apr 16, 20242 min

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att ta fram kunskap om den judiska minoritetens utsatthet för antisemitism. Brå ska inom ramen för uppdraget beskriva…

Lokala arbetsmarknadsinsatser i fokus när Johan Pehrson besöker Gävle

apr 16, 20241 min

Den 17 april åker Johan Pehrson till Gävle för att lära sig om lokala insatser som hjälper personer som står långt från arbetsmarknaden att få…

Konkurrenskraft i fokus på extrainsatt EU-toppmöte

apr 16, 20241 min

På ett extrainsatt möte i Europeiska rådet ska EU:s stats- och regeringschefer diskutera hur den långsiktiga europeiska konkurrenskraften ska förbättras. Mötet pågår 17–18 april i…

Förslag om ökade möjligheter att överlämna mål mellan allmänna förvaltningsdomstolar

apr 16, 20241 min

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som innebär utökade möjligheter att lämna över mål mellan allmänna förvaltningsdomstolar. Förslaget förväntas bidra till kortare handläggningstider…

Uppdrag att studera hur bolag används som brottsverktyg av kriminella

apr 16, 20243 min

Regeringen har beslutat att ge Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera hur bolag används som brottsverktyg av aktörer i den kriminella miljön. Syftet är…

Green flood alert in Malawi

apr 16, 20241 min

Malawi, April 2024The Department of Disaster Management Affairs (DoDMA) in Malawi reported flooding in lower Shire, lakeshore and northern areas on 14 April 2024. Two…

Anna Tenje besöker Finland

apr 16, 20241 min

Den 16 och 17 april besöker äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje Finland för att diskutera äldreomsorg och socialförsäkringsfrågor. Under besöket kommer statsrådet bland annat att…

Civilsamhället bjuds in till samtal om Sveriges rapportering enligt Pekingplattformen

apr 16, 20242 min

Tisdagen den 16 april bjuder jämställdhetsminister Paulina Brandberg in civilsamhällesorganisationer till ett sakråd. Temat för mötet är Sveriges rapportering till FN om arbetet med jämställdhet…

Green flood alert in Pakistan

apr 16, 20241 min

Pakistan, Mid-April 2024The National Disaster Management Authority of Pakistan reported on 14 April 2024 that severe weather including heavy rain and lightning impacted areas of…

Fem nordeuropeiska länder ingår bilaterala överenskommelser om export av koldioxid för permanent lagring

apr 15, 20242 min

En europeisk infrastruktur för infångning och lagring av koldioxid är under framväxt. Idag undertecknar Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna och Sverige bilaterala överenskommelser som möjliggör gränsöverskridande…

Nationell vårdförmedling ska tillgängliggöra hela landets vårdkapacitet för patienterna

apr 15, 20242 min

De nya satsningarna på nationell vårdförmedling presenterades på en pressträff den 4 mars 2024 inför vårbudgeten, i samband med att regeringen och dess samarbetsparti också…

Aktivt arbete för att bekämpa arbetslivskriminaliteten

apr 15, 20242 min

– Regeringen arbetar gemensamt och på bred front för att få till det skifte som behövs för att vända utvecklingen när det gäller kriminaliteten som…

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

apr 15, 20242 min

Arbetslivskriminalitet leder till allvarliga samhällsproblem och i värsta fall utnyttjande av människor. Regeringen ökar därför anslaget till Arbetsmiljöverket med 30 miljoner kronor för att stärka…

Stort engagemang när Sverige kraftsamlar för ökad global konkurrenskraft och utrikeshandel

apr 15, 20244 min

Syftet med mötet var att kraftsamla aktörer inom näringsliv, myndigheter och akademi kring genomförandet av strategin för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft, och arbetet…

Sverige och USA stärker samarbetet kring forskning, innovation och utbildning

apr 15, 20242 min

För att stärka förutsättningarna för samarbeten mellan svenska och amerikanska universitet, forskningsinstitut och företag inom forskning, innovation och utbildning har Vinnova och Vetenskapsrådet tecknat en…

Nya föreskrifter för myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsbedömningar (RSB)

apr 15, 20241 min

MSB är enligt 27 § i denna förordning bemyndigande att utförda föreskrifter för sammanställande och redovisning av risk- och sårbarhetsdömning (RSB) utifrån myndigheternas risk- och…

Statssekreterare Diana Janse besökte Sydsudan med UNHCR

apr 15, 20242 min

Den 11–13 april reste statssekreterare Diana Janse till Sydsudan tillsammans med vice högkommissarie för UNHCR Kelly Clements. UNHCR är FN:s flyktingorgan och Sverige är en…

”Vårt fokus är att få fart på tillväxten”

apr 15, 20246 min

Med den budget vi presenterar idag ställer vi in siktet på att ta Sverige genom lågkonjunkturen så att den ekonomiska vintern kan övergå till vår.…

Finansmarknadsministern i möten med telekombolag för att bekämpa bedrägerier

apr 15, 20241 min

Finansmarknadsminister Niklas Wykman har de senaste dagarna haft en rad möten med representanter för Sveriges ledande telekombolag. Syftet med mötena är att säkerställa att bolagen…

Regeringen stöttar insatser för Ukrainas uppbyggnad inom hälso- och sjukvården

apr 15, 20242 min

Stiftelsen Swecare får bidrag av regeringen för att bland annat genomföra en förstudie om Ukrainas behov inom hälso- och sjukvårdssektorn och ge förslag på hur…

Regeringen överlämnar 2024 års ekonomiska vårproposition

apr 15, 20244 min

I dag överlämnar regeringen 2024 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten för 2024. Inflationen har fallit tydligt och bedöms fortsätta sjunka framöver, samtidigt som arbetslösheten väntas…

Fördelningspolitisk redogörelse april 2024

apr 15, 20241 min

På uppdrag av riksdagen lämnar regeringen sedan 1994 en fördelningspolitisk redogörelse. I redogörelsen analyseras bl.a. inkomstfördelningen i ett historiskt perspektiv och i vilken utsträckning den…

Socialtjänstministern besöker Göteborg

apr 15, 20241 min

Publicerad 15 april 2024 I dag, måndag den 15 april, reser socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall till Göteborg. Statsrådet kommer bland annat att träffa studenter på…

2023 års kamerabevakningsutredning presenteras

apr 15, 20241 min

I dag, den 15 april kl. 14.15, överlämnas 2023 års kamerabevakningsutredning till justitieminister Gunnar Strömmer. I samband med överlämningen hålls en pressträff tillsammans med justitieministern…

Digitalisering och offentlig upphandling på agendan när civilminister Erik Slottner besöker Köpenhamn och Malmö

apr 14, 20241 min

Den 15–16 april besöker civilministern Köpenhamn och Malmö. Besöket innefattar bland annat möte med Danmarks digitaliseringsminister, samtal med det danska teknologirådet och deltagande i Offentliga…

Gästkrönika: En lyckad digitalisering bygger framtiden

apr 13, 20242 min

En ny digital verklighetVi ser att ett tjugotal förordningar kommer att träffa kommuner och regioner de närmaste åren. Vissa av dem kommer vi att märka…

Uppdrag för att stärka kunskapsläget om förkylningar och luftvägsbesvär

apr 12, 20242 min

Regeringen ger Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i uppdrag att undersöka kunskapsläget för effekten av produkter som påstås motverka förkylningar. Samtidigt får Folkhälsomyndigheten…

Mer pengar till verksamhetsförlagd utbildning för fler sjuksköterskor i vården

apr 12, 20242 min

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner och regioner för att öka antalet veckor verksamhetsförlagd utbildning på sjuksköterskeprogrammen. Totalt ska 225…

Regeringen beslutar om nya miljökrav för statliga myndigheters bilar

apr 12, 20241 min

Regeringen har fattat beslut om nya miljökrav för statliga myndigheters bilar och bilresor. Kraven gäller vid köp eller leasing av personbilar och lätta lastbilar samt…

Remissvar på delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet

apr 12, 20242 min

Den statliga utredningen har uppdraget att införa NIS2 och CER-direktiven i svensk lagstiftning. Utredningen har lämnat delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet med förslag om hur…

Förslag om ny registerlag ska öka effektiviteten och värna den personliga integriteten

apr 12, 20242 min

Regeringen beslutar om en lagrådsremiss med förslag om en ny registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Myndigheten har en viktig uppgift att analysera och…

Utrikesminister Tobias Billström besöker London och Cambridge

apr 12, 20242 min

Den 15–16 april reser utrikesminister Tobias Billström till Storbritannien för besök i London och Cambridge. Under besöket kommer han att träffa sin brittiska motpart, utrikesminister…

Andreas Carlson bjöd in till remissmöten om Trafikverkets inriktningsunderlag

apr 12, 20242 min

– Jag är glad att så många ville delta och ge sin syn på det inriktningsunderlag som Trafikverket tagit fram. Mina medarbetare och jag har…

Ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor

apr 12, 20241 min

Fakta om det nationella tillståndsregistret Det nationella tillståndsregistret för explosiva varor:• MSB ska föra ett register över tillstånd för explosiva varor.• Registret ska kunna användas…